ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ด้านการเงิน การลงทุน การบริหารจัดการ และปรับปรุงกระบวนการกว่า 20ปี

 • ผู้บริหารระดับสูงบริษัทที่วางแผนเข้าตลาดหลักทรัพย์
 • บริหารจัดการกองทุน บริหารความเสี่ยง วิเคราะห์ลงทุน
 • การตลาด

รุ้งรวี สุกิจจานนท์ (โค้ชเล้ง)

คุณวุฒิการโค้ช

 • โค้ชมืออาชีพสากลระดับ Professional Certified Coach รับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)
 • โค้ชจุดแข็ง (Gallup Strengths Coach)

ความชำนาญเฉพาะด้านการโค้ช

 • โค้ชผู้บริหาร (Executive Coach)
 • โค้ชผู้นำ และการพัฒนาตนเอง (Leadership Self Development Coach)
 • วิทยากร และ Mentor ด้านการโค้ช

 ประสบการณ์ทำงาน

ประสบการณ์ด้านภาพลักษณ์ทางการตลาด การเงินและการประกัน มากว่า 15ปี

 • 3 ปีทำงานด้าน Finance & Insurance :เช่าซื้อรถยนต์
 • 12 ปี ทำงานด้านการตลาด : Marketing Branding ในอุตสาหกรรม FMCG

วิลาลินี แสงไพโรจน์ (โค้ชกิฟ)

คุณวุฒิการโค้ช

 • โค้ชมืออาชีพสากลระดับ Professional Certified Coach รับรองโดยสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF)

ความชำนาญเฉพาะด้านการโค้ช

 • โค้ชเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน (Performance Coach with Napoleon hill Graph)
 • โค้ชชีวิต และการพัฒนาตนเอง (Life & Self Development Coach)
 • วิทยากร และ Mentor ด้านการโค้ช