จาก lost หาทางไม่ถูก กลายเป็นรู้สึกชัดเจนกับตัวเองมากขึ้น
รู้สึกถึงการได้รับฟัง คิดเชิงระบบ ค้นพบคำตอบ
เปิดมุมมอง คิดทบทวน คำตอบแบบที่ไม่เคยคิดมาก่อน