การโค้ชแบบ ICF คืออะไร

การโค้ชแบบ ICF เป็นกระบวนการกระตุ้นความคิด โดยใช้คำถาม โค้ชจะทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมทางในการถามคำถามกระตุ้นความคิดสร้างสรร เพื่อพาให้ผู้รับการโค้ชใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่ และไปบรรลุเป้าหมายที่ผู้รับการโค้ชต้องการ โค้ช คือคนที่ร่วมมือกับผู้ที่ได้รับการโค้ช บันดาลให้ใจให้ใช้ศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านส่วนตัวและด้านอาชีพ กระบวนการโค้ชจะช่วยปลดล็อคจินตนาการ ศักยภาพความเป็นผู้นำ คนส่วนใหญ่มีเป้าหมายที่อยากไปให้ถึง หรือมีความท้าทายที่เราอยากก้าวข้าม และมีบางช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกติดขัด การทำงานร่วมกันโค้ชสามารถเติมเต็มทั้งด้านส่วนตัว และด้านอาชีพ

โค้ชแบบ ICF ต่างจาก การโค้ชแบบอื่นอย่างไร

การโค้ชแบบ ICF

 • ไม่ใช่การให้คำปรึกษา
 • ไม่ใช่การสอน
 • ไม่ใช่การให้คำแนะนำ
 • ไม่ใช่การให้คำปรึกษา
 • ไม่ใช่การบำบัด
 • ไม่ใช่โค้ชนักกีฬา

แต่โค้ช ICF จะส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ ผลงานระดับบุคคล และทีม พัฒนาทักษะการสื่อสาร และยกระดับผลงาน พัฒนการจัดการธุรกิจ ขยายโอกาสทางอาชีพ เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง เป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และทีม


โค้ชเรื่องอะไรได้บ้าง

 • การตั้งเป้าหมาย
 • การเข้าใจตัวเอง
 • การคิดให้รอบคอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้อง
 • การก้าวข้ามความกลัว
 • การวางแผนงาน และชีวิต
 • การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • การยกระดับผลงาน
 • การวางแผนก้าวหน้าในอาชีพ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • การบริหารทีมงาน
 • การจัดการเวลา
 • หรือหัวข้อที่อยากทำให้ตัวเองมีศักยภาพมาขึ้น หรืออยากขยายศักยภาพให้สามารถบริหารจัดการชีวิต และการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ใครที่เหมาะสมกับการโค้ช

เหมาะกับทุกคน ที่อยากพัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไม่ต้องรอให้อยู่ในสภาวะเครียด หรือถึงทางตัน เพราะการโค้ชสามารถทำได้ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เพื่อให้ความคิดคมชัดขึ้น วางแผนได้อย่างรอบคอบ และลงมือทำได้ตามลำดับ

การโค้ชต้องทำกี่ครั้ง

ถ้าต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพให้เกิดความยั้งยืน อย่างน้อยควร 6 ครั้งใน 2-3 เดือน เพราะการโค้ชจะทำให้สามารถวางแผนไปลงมือทำ และสามารถนำผลมาพัฒนต่อยอด ในระยะเวลา 2-3 เดือนจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง ถ้าองค์กรเจอปัญหาเรื่องทีมจะต้องทำอย่างไร

ทางเราก็มีบริการทั้งการโค้ชในรูปแบบบุคคล และรูปแบบทีม อาจจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยถึงปัญหา และการตั้งเป้าหมาย เพื่อที่จะกำหนดวิธีการ และเข้าไปนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละองค์กร

FAQ